Tràmits

Pulse sobre los títulos de los epígrafes para desplegarlos y consultar los trámites incluidos en cada uno de ellos.

Càlculs

Càlcul orientatiu de la taxa ocupació temporal de terrenys d'ús públic per a l'exercici d'activitats comercials, industrials i d'espectacles. Els resultats que s’obtinguen tenen únicament valor informatiu.
Canal de atención:
Internet
Càlcul orientatiu de la taxa ocupació temporal de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Els resultats que s’obtinguen tenen únicament valor informatiu.
Canal de atención:
Internet

Ocupació de via pública

Sol·licitud de canvi de titularitat de la llicència de vetladors.
Canal de atención:
Presencial, Internet
Sol·licitud d'autorització per a la instal·lació d'ancoratges per a ombrel·les, en la terrassa de vetladors que disposa en terrenys de domini públic municipal.
Canal de atención:
Presencial, Internet
Sol·licitud d'autorització municipal per a la instal·lació d'un lloc per a l'exercici de la venda no sedentària en domini públic municipal en Mercats Ocasionals
Canal de atención:
Presencial, Internet
Sol·licitud d'autorització municipal per a la instal·lació d'un lloc per a l'exercici de la venda no sedentària en domini públic municipal en Mercats Periòdics
Canal de atención:
Presencial, Internet
Obtindre autorització municipal per a la instal·lació d'una parada eventual en ubicació fixa aïllada per a l'exercici de la venda no sedentària en domini públic municipal, amb ocasió de la celebració de fests de la ciutat.
Canal de atención:
Presencial, Internet
Sol·licitud de llicència per a la instal·lació de vetladors en la via pública municipal.
Canal de atención:
Presencial, Internet

Solicitudes