Instal·lació d'un lloc per a l'exercici de la venda no sedentària en domini públic municipal en Mercats Ocasionals