Càlcul taxa activitats diverses

Càlcul orientatiu de la taxa ocupació temporal de terrenys d'ús públic per a l'exercici d'activitats comercials, industrials i d'espectacles.

Els resultats que s’obtinguen tenen únicament valor informatiu.

Formas de Presentación