Instal·lació d'ombrel·les amb ancoratges en terrasses de vetladors

Sol·licitud d'autorització per a la instal·lació d'ancoratges per a ombrel·les, en la terrassa de vetladors que disposa en terrenys de domini públic municipal.

Presentació
Documentación a presentar: 
  • Pla de la terrassa amb indicació de la situació de l'ancoratge.
  • Fotografies a color (general i de detall) del paviment on es pretén la instal·lació.
  • Fotocòpia a color del sistema d'ancoratge a instal·lar.

Formas de Presentación