Cartes de Servicis

Cartas de Servicios

Les Cartes de Servicis s'enquadren en la línia estratègica de millora de la gestió municipal i de la prestació de servicis de qualitat. 

Les Cartes de Servicis són documents escrits que informen sobre els servicis que tenen encomanats les unitats i centres administratius a què es referixen, així com sobre els drets de les persones usuàries en relació amb aquestes i els compromisos de qualitat en la seua prestació.

Informació complementària
Documentación: 

Cartas de Servicios