Estructura Administrativa del Servei de Recursos Humans, Organització i Qualitat

El Servei de Recursos Humans, Organització i Qualitat té com a missió la planificació, el desenvolupament i la gestió del personal necessari i adequat per a un funcionament eficaç i eficient dels serveis municipals, per mitjà d'una dimensió adequada dels efectius i una correcta distribució, formació i mobilitat.

A més, du a terme les actuacions necessàries per a desenvolupar la carrera i promoció professional dels seus empleats i gestionar les seues incidències i necessitats dins de l'organització. També s'encarrega de la gestió de les relacions sindicals.

De la mateixa manera, es relaciona amb els ciutadans i els atén en les seues demandes a fi d'avaluar i millorar la qualitat dels serveis municipals.

El Servei de Recursos Humans, Organització i Qualitat s'estructura en els departaments següents:

 

DEP. DE SELECCIÓ DE PERSONAL I DOCUMENTACIÓ DE RECURSOS HUMANS
DEP. ECONÒMIC DE RECURSOS HUMANS
DEP. DE VALORACIÓ DE LLOCS I PLANTILLA
DEP. DE FORMACIÓ
DEP. GESTIÓ DE PERSONAL I ORGANITZACIÓ
- Òrgan d'Inspecció Laboral
- Òrgan de Nòmines i Seguretat Social
DEP. DE QUALITAT I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
 

Més informació:

Regidoria de Recursos Humans
Servei de Recursos Humans, Organització i Qualitat

Carrer de Cervantes, 3, 2n
03002 Alacant
Tel. 965 148 106
rrhh.calidad@alicante.es

Tipo de documento: 
Instruccions i normes