Tràmits

Pulse sobre los títulos de los epígrafes para desplegarlos y consultar los trámites incluidos en cada uno de ellos.

Abonaments i reserves puntuals per a particulars

Realització de gestions online relacionades amb les instal·lacions esportives municipals. En concret permet realitzar reserves d'instal·lacions esportives, inscripció en activitats i cursets, i compra d'abonaments, a més de permetre la gestió de pagaments i anul·lacions dels servicis anteriors. Qui...
Canal de atención:
Internet

Reserves de Instal.lacions Esportives Municipals

30 jun 2021 a 19 jul. 2021
La Regidoria d'Esports obri el termini de sol·licituds de reserves de temporada 2021-2022 per als Piscines Municipals , per clubs esportius i altres entitats esportives.
Canal de atención:
Internet

Sol·licitud d'Alta com a Usuari Registrat

Sol·licituds

Tràmit per a la sol·licitud per a la concessió de la bonificació prevista en la vigent Ordenança *Regualadora del Preu Públic per la utilització d'instal·lacions esportives municipals, per a aquelles persones, empadronades a Alacant, que patisquen malalties o malalties, diagnosticades per metge...
Canal de atención:
Presencial, Internet
Sol·licitud de devolució de preus públics per baixa en cursets o activitats, ja siga per una activitat anul·lada per la Regidoria Esports, baixa voluntària, o altres motius. En el cas de baixes voluntàries en activitats o cursets, quan la sol·licitud de la devolució s'efectue amb una antelació...
Canal de atención:
Presencial, Internet

Subvencions

2 oct. 2021 a 21 oct. 2021
S'ha resolt la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats esportives, sense ànim de lucre i amb domicili social en el municipi d'Alacant, que participen amb un o diversos equips sènior en competicions esportives oficials d'alt nivell durant la temporada 2020/2021, amb la finalitat de...
Canal de atención:
Internet
15 set. 2021 a 4 oct. 2021
SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES PER A AJUDA AL TRANSPORT DE LA REGIDORIA D'ESPORTS D'ALACANT. L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2020/2021, de subvencions a entitats esportives, sense ànim de lucre i amb domicili social en el municipi d'Alacant, que...
Canal de atención:
Internet
20 maig 2022 a 8 jun 2022
SUBVENCIONS A ESPORTISTES QUE CURSEN ESTUDIS EN EL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DE CHESTE, ANUALITAT 2022. L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2020/2021, de subvencions a esportistes del municipi d'Alacant que han cursat estudis en el Centre de...
Canal de atención:
Presencial, Internet
14 jun 2022 a 4 jul. 2022
SUBVENCIONS A ESPORTISTES D'ELIT, ANUALITAT 2022 L' objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2021/2022, de les subvencions a esportistes d'elit empadronats/as en el municipi d'Alacant que practiquen especialitats esportives de caràcter individual. La finalitat...
Canal de atención:
Presencial, Internet
14 jun 2022 a 4 jul. 2022
SUBVENCIONS A l'ESPORT ESCOLAR, ANUALITAT 2022 L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió, per a la temporada 2021/2022, de subvencions a entitats radicades en el municipi d'Alacant que hagen participat en la convocatòria del “Esport Escolar Municipal d'Alacant”. La finalitat és...
Canal de atención:
Internet
22 des. 2021 a 10 gen. 2022
SUBVENCIONS A l'ESPORT FEDERAT DE LA REGIDORIA D'ESPORTS D'ALACANT. L'objecte de la present convocatòria és regular la concessió de subvencions a entitats esportives, sense ànim de lucre i amb domicili social en el municipi d'Alacant, per la seua participació en competicions esportives oficials...
Canal de atención:
Internet
1 jun 2022 a 20 jun 2022
S'obri el SEGON termini de justificació de la convocatòria per a la concessió de subvencions a clubs esportius i seccions esportives d'altres entitats, sense ànim de lucre i amb domicili social en el municipi d'Alacant, per la realització d'Accions Formatives en l'àmbit de l'esport d'iniciació per...
Canal de atención:
Internet

Tramitació de factures electròniques

TRAMITACIÓ DE FACTURES ELECTRÒNIQUES PER A la REGIDORIA D'ESPORTS A través DE FACE Amb l'entrada en vigor de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, s'estableix l'obligatorietat de presentació...
Canal de atención:
Internet

Tramite d'alta com a usuari registrat en la Regidoria d'Esports

Tramite d'alta com a usuari registrat en la Regidoria d'Esports. Les usuaris registrats en la Regidoria d'Esports, podran realitzar diverses gestions relacionades amb les activitats esportives, a través de la següent plataforma en línia: https://w2.alicante.es/ciudadano/ En concret permet realitzar...
Canal de atención:
Presencial