Reserva d'instalacions esportives, activitats i abonaments

Realització de gestions online relacionades amb les instal·lacions esportives municipals. En concret permet realitzar reserves d'instal·lacions esportives, inscripció en activitats i cursets, i compra d'abonaments, a més de permetre la gestió de pagaments i anul·lacions dels servicis anteriors. 

Qui pot utilitzar esta aplicació?

Aquells usuaris que hagen sigut prèviament registrats com a socis de les instal·lacions esportives en la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Alacant. L'aplicació no està habilitada per a la seua utilització per part d'entitats esportives, que en tot cas hauran de dirigir-se personalment a la Regidoria d'Esports.

Com sol·licitar l'accés a l'aplicació? 

Ha de dirigir-se a la Regidoria d'Esports perquè procedisquen a realitzar el seu registre com a soci.

Formas de Presentación