Convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats sense ànim de lucre. Reactiva 2022

Imagen de marca Alicante City & Beach

Termini de presentació de sol·licituds: El procediment s'iniciarà prèvia sol·licitud dels interessats presentada dins del
termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP d'Alacant.

Data de publicació en el BOP: 20/04/2022

Últim dia per a la presentació de sol·licituds: 05/05/2022.  23.59 hores

Presentació
Plazo de presentación: 
21 de abril de 2022 a 5 de maig de 2022

Formas de Presentación

Informació complementària