Anunci: pròrroga del termini per a la realització de les accions objecte de la concessió d'ajudes destinades a associacions, entitats sense ànim de lucre, i empreses per a la reactivació d'Alacant com a destinació turística 2021

Per acord de la Junta Rectora del Patronat Municipal de Turisme i Platges d'Alacant de data 28 de setembre de 2021, s'ha disposat el següent: APROVACIÓ D'UNA PRORROGA DEL TERMINI PER A la REALITZACIÓ DE LES ACCIONS OBJECTE DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES DESTINADES A ASSOCIACIONS, ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, i EMPRESES PER A la REACTIVACIÓ D'ALACANT COM A DESTINACIÓ TURÍSTICA 2021.

Tipo de documento: 
Subvencions