Decret. Subvencions a entitats esportives per promocionar la marca Alicante City and Beach 2023

Imagen de marca Alicante City & Beach

"Decret.- Aprovació de la convocatòria i bases de les subvencions destinades a entitats esportives per promoció de la marca “ Alacant City and Beach”, anualitat 2023.

Tipo de documento: 
Subvencions