Conveni de col·laboració, entre Turisme Comunitat Valenciana i el Patronat Municipal de Turisme I Platges D’Alacant, O.A., per a la realització d'accions de promoció i màrqueting turistic en el municipi d’Alacant, durant l'any 2022

Nº de registro: 
514
Tipo de convenio: 
Interadministrativo (con administraciones públicas territoriales)
Ámbito: 
Turisme
Área, servicio o concejalía: 
Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante
Entidad con que se suscribe: 
Turisme Comunitat Valenciana
Fecha de suscripción: 
7 de juliol de 2022
Partes que suscriben: 
Sr. Francesc Colomer Sanchez, Secretari autonòmic de Turisme i Sra. M.ª del Carmen Sánchez Zamora, Presidenta Delegada del Patronat Municipal de Turisme i Platges d'Alacant
Objeto: 

L'objecte d'aquest conveni és establir un acord de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i el Patronat, per a la realització d'accions de promoció i màrqueting del producte turístic del municipi d'Alacant, i articular la línia nominativa de subvenció prevista en la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 2022, a favor de l'entitat Patronat Municipal de Turisme i Platges d'Alacant, O.A.

Vigencia
Vigente: 
Plazo de vigencia: 
31 de desembre de 2022
Condición de vigencia: 
Desde el momento de su firma, hasta la finalización hasta el 31 de diciembre de 2022, fecha tope para la justificación de las actuaciones.
Aprobación y publicación