Convocatòria de subvencions destinades a associacions i entitats sense ànim de lucre per a la promoció i dinamització d' Alacant com a desti segur

Plà d' Acció Turística "reACTIVA Alicante"

 

 

Termini de presentació de sol·licituds: 

El procediment s'iniciarà prèvia sol·licitud dels interessats presentada dins del termini de 15 dies naturals a comptar des del següent de la publicació de la convocatòria en el BOP d'Alacant. 

Veure Extracte de la Convocatòria. Núm. 189 de 02/10/2020 ACÍ

 

LLOC DE PRESENTACIÓ:

Patronat Municipal de Turisme i Platges d'Alacant

C/ Cervantes 3, 03002 Alacant

Tel 965143452

patronato@alicanteturismo.com

 

HORARI:

De dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00 h

Presentació
Plazo de presentación: 
3 de octubre de 2020 a 19 de octubre de 2020
Modelo de solicitud: