Ja es pot sol·licitar la Garantia Juvenil en el Centre d'Informació Juvenil 'Centro 14'

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Dirigit a jóvens entre 16 i 29 anys que no estiguen cursant estudis, formació ocupacional o no tinguen ocupació

SIJ+Garantía Juvenil

Els jóvens ja poden obtindre ajuda i sol·licitar el seu usuari/contrasenya per a poder inscriure's en el Sistema de Garantia Juvenil en el Centre d'Informació Juvenil (C.I.J.)  i als telèfons 965175127 / 965174115 en el Centre Informació Juvenil Unamuno de  la Regidoria de Joventut en Centre 14

Gràcies al conveni de col·laboració subscrit entre l'Institut de la Joventut, Injuve, i el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social el passat mes de març es va posar en marxa el Projecte SIJ+Garantia Juvenil

En concret, els jóvens que acudisquen al C.I.J. rebran: 

- Informació i orientació sobre la Garantia Juvenil a Espanya: Què és; Quins objectius té; Qui poden inscriure's; Quin tipus de prestacions oferix. 
- Ajuda per a poder inscriure's en el Sistema de Garantia Juvenil. Els jóvens que ho sol·liciten aconseguiran un codi d'activació que generarà un usuari i una contrasenya que el sistema remetrà als propis interessats. 
- Acompanyament i suport en l'ompliment de la sol·licitud d'inscripció en el Sistema de la Garantia Juvenil. 

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea que té com a objectiu que els jóvens entre 16 i 29 anys que no estiguen cursant estudis, formació ocupacional o no tinguen ocupació, puguen rebre una oferta d'ocupació, d'educació o formació després d'haver finalitzat els seus estudis o quedar desocupats.

 

Requisits per a la inscripció: 

- Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar. 
- Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol. 
- Tindre entre 16 anys i 29 anys, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 
- No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 
- No haver rebut accions educatives que comporten més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 
- No haver rebut accions formatives que comporten més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 
- Presentar una declaració escrita de tindre interés a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i adquirir un compromís de participació activa en les actuacions que es desenrotllen en el marc de la Garantia Juvenil.

 

Més informació i inscripció Garantia Juvenil: 

Regidoria de Joventut - Ajuntament d'Alacant 
Centre d'Informació Juvenil 'Centre 14'
 
C/ Llauradors, 14 1a Planta 
03002 Alacant 
centro14@alicante-ayto.es 
Tel. 965 14 96 66 / 965 14 96 62 
Blog Centre 14 

Horari: 

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. 

 

Centre d'Informació Juvenil - Unamuno
C/ Unamuno, 1
03011 Alacant
centro14-unamuno@alicante-ayto.es
Tlf. 965175127 / 965174115

Horari: 

De dilluns a dijous des de les 10 fins a les 14 hores.

Dimarts i dijous, des de les 16 fins a les 18 hores.

Seguix-nos en: 

Facebook 
Twitter 
Google+ 
Youtube 
Instagram

 

Informació complementària