Informació Internacional

Punt d'Informació Internacional

El Punt d'Informació Internacional, ubicat a la 1a planta del Centre14, oferix diferents servicis com assessorament i informació de:

 • Viatges per Europa. Carnets Juvenils per a viatjar per Europa, descomptes, allotjaments (albergs juvenils i d'altres ).
 • Recerca específica de beques,  els diferents sistemes educatius i la seua convalidació en els distints països d'Europa.
 • Oferta actualitzada de cursos d'idiomes amb les seues tarifes vigents, i  els distints programes de treball a l'estranger.
 • Recursos sobre recerca de treball a l'estranger.
 • En definitiva, tot la informació que pot ser d'interés per als jóvens en l'àmbit europeu.

Punt d'informació internacional – Eurodesk Alacant

Centre d'Informació Juvenil – Regidoria de Joventut / Centre 14.
C/ Llauradors, 14 – 1a Planta. 03002 ALACANT
Tlf. 965 14 96 66 
centro14@eurodesk.org     centro14@alicante-ayto.es

Horari d'atenció ( Cita prèvia telefonant al 965 14 96 66 ):

 • Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 13.30 hores.
 • Dijous, de 17.15 a 19.15 hores.
 • Consultar horario d'estiu.

La Xarxa Eurodesk

La Xarxa Eurodesk és un servici d'informació sobre programes i iniciatives europees dirigit a jóvens i als que treballen amb estos.

Actualment es compon de més de 1.200 multiplicadors qualificats, repartits en 33 països i disponible en 27 llengües que fan arribar als jóvens informació referent a formació, treball, participació, cultura, viatges, voluntariat, etc.

El Centre d'Informació Juvenil de la Regidoria de Joventut es va constituir al novembre del 2001 com a Punt Local de la Xarxa Eurodesk.

Programa Erasmus+

ERASMUS+ és el nou programa de la UE per a la formació, la joventut i l'esport que va entrar en vigor l'1 de gener del 2014 i romandrà fins al 31 de desembre del 2020.

El programa ha sigut creat pel REGLAMENT (UE) NÚM.1288/2013, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre del 2013.

ERASMUS+ inclou un únic programa dels anteriors “Aprenentatge Permanent” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comènius i Grutvig), “Joventut en Acció”, “Erasmus Mundus” , “Alfa III”, “Tempus” i “Edulink”.

Este nou programa està dirigit a jóvens amb edats compreses ens 13 i 30 anys i a persones que treballen en organitzacions actives en els camps de la joventut, l'educació i la formació.

Estructura d'Erasmus+

El programa es compon de tres accions clau que donen suport a la realització de diferents tipus de projectes:

 • Acció Clau 1: Mobilitat de persones per motius d'aprenentatge.
  • Intercanvis juvenils
  • Servici Voluntari Europeu
  • Mobilitat dels treballadors en l'àmbit de la joventut.
 • Acció Clau 2: Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de les bones pràctiques.
  • Associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut.
 • Acció Clau 3: Suport a les reformes polítiques.
  • Diàleg estructurat: contacte entre els jóvens i els responsables de la presa de decisions en l'àmbit de la joventut.

Acció Clau 1: Intercanvis juvenils

Permeten a grups de jóvens de diferents països reunir-se i conviure junts fins a un màxim de 21 dies. Durant l'intercanvi, els participants desenvoluparan un programa  (tallers, debats, exercicis…) dissenyat i planificat pels mateixos jóvens.

Estan basats en una cooperació entre dos o més organitzacions de diferents països de dins o fora de la UE.

Els intercanvis tenen una duració d'entre 5 i 21 dies excloent-ne els de viatge, han de desenvolupar-se al país d'algun dels grups participants i poden participar-hi jóvens d'entre 13 i 30 anys, comptant sempre el grup amb un mínim de 16 i un màxim de 60 participants.

Acció Clau 1: Servici voluntari europeu

Permet  a jóvens entre 17 i 30 anys implicar-se  personalment en les activitats d'una organització pertanyent a un país diferent del de la seua residència  i amb una duració de fins a 12 mesos.

Els diferents temes en què es pot col·laborar són per exemple la informació juvenil, l'art i la cultura, les polítiques de joventut, medi ambient, discapacitat, etc.

Per a participar-hi, només has de tindre una gran motivació i plasmar-la en una carta on expliques per què vols fer un SVE, a més d'adjuntar-hi el teu CV en anglés.

Organització d'Enviament i Organització d'Acollida: Ajuntament d'Alacant.

L'Ajuntament d'Alacant, a través de la Regidoria de Joventut, és Organització d'Enviament i Organització d'Acollida de l'Acció 2: Servici Voluntari Europeu del Programa “Erasmus+”.

Com a Organització d'Enviament, tots els jóvens alacantins interessats a participar en un projecte de voluntariat a Europa es poden posar en contacte amb el Punt d'Informació Internacional – Eurodesk Alacant i demanar cita prèvia.

A més, la Regidoria de Joventut t'ajudarà en la recerca d'un projecte de voluntariat, establirà contacte amb l'Organització d'Acollida, gestionarà els bitllets d'avió, assegurances, i també la formació en matèria de voluntariat prèvia a l'eixida. Realitzarà un seguiment del voluntari durant tot el temps que dure el projecte.

Com a Organització d'Acollida, la Regidoria de Joventut rebrà voluntaris de qualsevol país de la Unió Europea per a participar en el nostre projecte de voluntariat (2011–ÉS–87: Cultura, Mitjans de Comunicació / Informació en matèria de Joventut).

 

Informació complementària