Senda l'Orgègia

Senda l'Orgègia

L'Orgègia se situa al centre del que era l'horta d'Alacant. La desaparició de l'agricultura tradicional, substituïda per una agricultura industrialitzada, unida al creixement urbà, va fer que l'activitat agrícola d'antany fóra abandonada progressivament i este lloc es convertira en muntanya repoblada per l'antic ICONA, amb alguns bancals agrícoles als tàlvegs.

Tipo de documento: 
Guies didàctiques
Informació complementària
Documentación: 

Audioguia

Introducció. L'Orgègia

1. Inici senda

2. Zona terrassada

3. Confluència de camins

4. Paisatge. Horta d'Alacant

5. Refugi d'animals

6. Mirador de les muntanyes

7. Mirador est

8. Zona de fòssils

9. Depòsit de reg de la muntanya

10. Depuradora d'aigua