Sendes al Cap de l'Horta

Sendes al cap de l'horta

Limitant al nord-est la badia d'Alacant, entre les platges de l'Albufereta i de Sant Joan, el cap de l'Horta rep el nom de la desapareguda horta alicantina regada en gran part per l'aigua del riu Monnegre que, després de la construcció de l'embassament de Tibi a la fi del segle XVI, va permetre l'ampliació del reg basat en un sistema de séquies fins a zones próximes com la Condomina. Pero antigament este cap era conegut com l'Alcodre, precedent de l'àrab al-kodra "el verd", etimologia que donaria pas al nom actual.

Tipo de documento: 
Guies didàctiques
Informació complementària
Documentación: 

Audioguia

Introducció. Cap de l'Horta

1. Inici. Platja de l'Albufereta

2. Vestigis d'època romana

3. Port esportiu

4. Platja de l'Almadrava

5. Cala dels Jueus

6. Cala dels Cantalars

7. Cala de la Palmera

8. Far