Sendes en les Torres de l'Horta

Senda Torres de l'Horta

Les Torres de L'Horta van ser construïdes durant els segles XVI i XVII en l'anomenada horta alacantina, porció de terra situada al nord-est de la ciutat d'Alacant, regada per les aigües del pantà de Tibi a través d'un complex sistema de séquies i dedicada al cultiu de la vid.

Tipo de documento: 
Guies didàctiques
Informació complementària
Documentación: 

Audioguia

Torres de l'Horta