Passejos y arbres singulars al Centre Tradicional d'Alacant

Folleto sendero paseos y árboles singulares en el Centro Tradicional de Alicante

A fi de protegir el patrimoni arbori monumental, l’Ajuntament d’Alacant ha treballat en l’elaboració d’un Catàleg d’arbres singulars i monumentals d’interés local que reflectix l’inventari d’este patrimoni i dota estos espècimens d’unes mesures protectores que en preserven el bon estat i en prolonguen la vida el major temps possible. Tot això, atenent el que contempla la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana.

Tipo de documento: 
Guies didàctiques
Informació complementària
Documentación: 

Audioguia

Introducció. Passejos i arbres singulars

1. Passeig de Ramiro

2. Passeig de l'Esplanada

3. Portal d'Elx

4. Plaça de Gabriel Miró

5. Plaça del Doctor Balmis

Passeig de Canalejas

7. Passeig del Doctor Gadea

8.9.10. Plaça de Calvo Sotelo, plaça de la Muntanyeta i Plaça Nova

11. Plaça de Ruperto Chapí

12. Plaça de l'Ajuntament