Retirada del depòsit municipal d'un vehicle que està inclòs en algun procediment de subhasta

S'ha de dirigir al Depòsit Municipal de Vehicles del carrer de les Metal·lúrgiques (tel.. 965149521).

En el citat depòsit li facilitaran la carta de pagament corresponent i el lloc on el seu vehicle es troba dipositat.

Si al contrari, desitja renunciar a tots els seus drets sobre el vehicle, haurà de reomplir una instància que li facilitaran en el mateix depòsit.

Haurà de presentar la documentació exigida.

Documentación a presentar: 
  • Permís de Conducció.
  • Permís de Circulació del vehicle.
  • Targeta d'Inspecció Tècnica.
  • Certificat d'Assegurança Obligatòria.
  • Si no és el propietari, autorització escrita d'aquest.