Retirada del depòsit municipal d'un vehicle robat que ha sigut recuperat

S'ha de dirigir al Depòsit Municipal situat en el Camí de los Frailes s/n, partida de Bacarot (tfno. 965112891), on haurà de comprovar els danys que presenta el vehicle i els objectes que li hagen pogut sostraure. Així mateix, haurà d'informar-se si pel magatzematge del vehicle ha de pagar taxes. (genera taxes 24 hores després que s'haja notificat la recuperació).

Si ha d'abonar taxes de magatzematge haurà de dirigir-se al depòsit de vehicles del carrer de les Metal·lúrgiques, on haurà de fer efectiu l'import i li facilitaran la corresponent carta de pagament.

Si ha denunciat per robatori, ha de dirigir-se a la Comissaria de Policia Nacional o al quarter de la Guàrdia Civil, on va formular la denúncia preferentment, per a recuperar el vehicle. Aquest procés és obligatori abans de retirar el vehicle.

En el cas de no haver-hi denúncia per robatori, ha de dirigir-se a la Comissaria de Policia Nacional o lloc de la Guàrdia Civil, si desitja formular denúncia pels danys causats al vehicle.

Per a la retirada del vehicle haurà de presentar la documentació exigida.

Documentación a presentar: 
  • Permís de Conducció.
  • Permís de Circulació del vehicle.
  • Targeta d'Inspecció Tècnica.
  • Certificat d'Assegurança Obligatòria.
  • Si no és el propietari, autorització escrita d'aquest. Autorització.
  • Document que justifique que ha retirat la denúncia que va presentar en el seu moment (solament si ha sigut denunciat per robatori).
  • Carta de Pagament que hauran d'haver-li facilitat en el depòsit del carrer de les Metal·lúrgiques.