Retirada del depòsit municipal d'un vehicle que ha sigut intervingut o immobilitzat

Per CIBA (Conducció davall la Influència de Begudes Alcohòliques)

S'ha de dirigir en primer lloc a la Unitat d'Atestats ubicada al carrer de Julián Besteiro núm. 15 (tel.. 965149501), on se li lliurarà un butlletí d'autorització.

Si el seu vehicle va ser intervingut per superar els límits permesos en una prova d'alcoholèmia o per negar-se a ella, haurà de tornar a efectuar la prova d'alcoholèmia en la mateixa Unitat d'Atestats, o bé presentar un conductor substitutori habilitat i en condicions de fer-se càrrec del vehicle.

Si ha d'abonar taxes de magatzematge haurà de dirigir-se al depòsit de vehicles del carrer de les Metal·lúrgiques, on haurà de fer efectiu l'import i lliurar l'autorització d'eixida facilitada en la Unitat d'Atestats. Li facilitaran, llavors, la corresponent carta de pagament i li indicaran en quin depòsit municipal es troba el seu vehicle.

Indocumentat

Dirigisca's al Depòsit Municipal de Vehicles del carrer Metal·lúrgies s/n (tel. 965288498), on haurà d'abonar les taxes corresponents al remolc i l'estada del vehicle.

Si ha d'abonar taxes de magatzematge haurà de dirigir-se al depòsit de vehicles del carrer Metal·lúrgies, on haurà de fer efectiu l'import i entregar l'autorització d'eixida facilitada en la Unitat d'Atestats. Li facilitaran, llavors, la corresponent carta de pagament i li indicaran en quin depòsit municipal es troba el seu vehicle.

Per SOA (Assegurança Obligatòria d'Automòbils)

Dirigisca's al Depòsit Municipal de Vehicles del carrer Metal·lúrgies s/n (tel. 965288498), on haurà d'abonar les taxes corresponents al remolc i l'estada del vehicle.

Si ha d'abonar taxes de magatzematge haurà de dirigir-se al depòsit de vehicles del carrer Metal·lúrgies, on haurà de fer efectiu l'import i entregar l'autorització d'eixida facilitada en la Unitat d'Atestats. Li facilitaran, llavors, la corresponent carta de pagament i li indicaran en quin depòsit municipal es troba el seu vehicle.

Documentación a presentar: 
  • Permís de Conducció.
  • Permís de Circulació del vehicle.
  • Targeta d'Inspecció Tècnica.
  • Certificat d'Assegurança Obligatòria.
  • Si no és el propietari, autorització escrita d'aquest.