Retirada del depòsit municipal d'un vehicle que ha sigut retirat per trobar-se mal estacionat

S'ha de dirigir al Depòsit Municipal de Vehicles ubicat al carrer de les Metal·lúrgiques (tel.. 965149521), on haurà d'abonar les taxes corresponents al remolc i a l'estada del vehicle.

Per a la retirada del vehicle haurà de presentar la documentació exigida.

Documentación a presentar: 
  • Permís de Conducció.
  • Permís de Circulació del vehicle.
  • Targeta d'Inspecció Tècnica.
  • Certificat d'Assegurança Obligatòria.
  • Si no és el propietari, autorització escrita d'aquest.

Formas de Presentación