Tràmits

Pulse sobre los títulos de los epígrafes para desplegarlos y consultar los trámites incluidos en cada uno de ellos.

Adquisició de parcel·la sobrant

La legislació classifica a les parcel·les sobrants com a béns patrimonials, definint com a tals aquelles porcions de terreny propietat de les Entitats Locals que per la seua reduïda extensió, forma irregular o emplaçament, no foren susceptibles d'ús adequat, requerint expedient de qualificació...
Canal de atención:
Presencial, Internet

Cessió de espais

Si vosté està obligat a cedir a l'Ajuntament terrenys de la seua propietat com a conseqüència d'haver sol·licitat una llicència d'obres o una llicència de parcel·lació , d'acord amb les alineacions establides en el Pla General Municipal d'Ordenació Urbana (PGOU), ha d'efectuar la cessió per escrit...
Canal de atención:
Presencial, Internet

Notificació a l'Ajuntament procediments art. 199 Llei Hipotecària

Aquest model ha de ser utilitzat pels Registre de la Propietat, Cadastre o Notaris, quan amb motiu d'algun procediment d'inscripció gràfica i coordinació amb el cadastre o alteració cadastral, dels regulats en l'article 199 de la Llei Hipotecària així com en els articles 9 i 10 d'aquesta, l'...
Canal de atención:
Internet