Beca de Formació per a Tècnics Superiors en Integració Social

Programa de subvencions de la Diputació d'Alacant a Ajuntaments
Beca de formación para jóvenes en Integración Social

 

 

Objecte:

L'objecte de la present convocatòria s'emmarca en els termes de la concessió de subvencions a Ajuntaments per a beques de formació a jóvens del programa de la Diputació d'Alacant.

 

Sol·licitants:

La beca està dirigida a jóvens veïns del municipi d'Alacant, que hagen finalitzat els seus estudis del Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social l'any 2013, 2014 o 2015.

 

Import:

1.500 euros bruts, quantitat que inclou l'import de l'aportació a la Seguretat Social tant de l'Ajuntament com del becari, i la quantitat a retindre el beneficiari en concepte de IRPF.

 

Duració:

El període de formació es realitzarà en el període comprés entre el dia 1 de juliol fins al 30 de setembre de 2016; la dedicació dels destinataris de la mateixa serà de 20 hores setmanals.

 

Lloc i termini de presentació:

Les sol·licituds es presentaran en el Registre General. El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, i finalitzarà el dia 25 de maig de 2016.

 

Més informació:

Regidoria de Joventut- Ajuntament d'Alacant
Centre 14

C/ Llauradors, 14 
03002 Alacant
centro14@alicante-ayto.es
Tlf. 965 14 96 66

Informació complementària