Imagen relacionada

Equipaments - L'Ajuntament

Oficines tramitadores

El Departament d'Estadística comprén, entre les seues funcions, la recollida de dades i l'emissió de certificacions del padró d'habitants, els treballs relatius al cens electoral, l'elaboració de la guia de carrers de la ciutat, la numeració i retolació de vies urbanes i, en general, les que fan...
SAIC Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
L' Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) s'emmarca dins del Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i oferix atenció presencial sobre el funcionament dels servicis municipals. Servicis oferits: Informació sobre el municipi i el seu Ajuntament: Agenda municipal: activitats que se celebren a la...
SAIC
Objectius Defendre els drets de la ciutadania. Supervisar el funcionament de l'Administració. Formular suggeriments de millora a l'Administració.
S’encarrega de dur a terme les tasques següents: Registre Oficial d’Entrada de documents. Registre Oficial d’Eixida de documents. Registre electrònic General. (art. 19 Ordenança Administració Electrónica) Exposició d’Edictes en el Tauler d’Anuncis i diligenciament dels mismos.
El Servici d'Alcaldia té com a missió principal servir de suport organitzatiu en l'activitat de l'alcalde/essa, així com en la gestió de la seua imatge i relacions públiques