Imagen relacionada

Equipaments - L'Ajuntament

Oficines tramitadores

El Departament d'Estadística comprén, entre les seues funcions, la recollida de dades i l'emissió de certificacions del padró d'habitants, els treballs relatius al cens electoral, l'elaboració de la guia de carrers de la ciutat, la numeració i retolació de vies urbanes i, en general, les que fan...
SAIC Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) s'emmarquen dins del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i ofereixen atenció presencial amb cita prèvia sobre el funcionament dels serveis municipals. Serveis oferits: Informació sobre el municipi i el seu Ajuntament. Recollida d'avisos d'...
SAIC Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) s'emmarquen dins del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i ofereixen atenció presencial amb cita prèvia sobre el funcionament dels serveis municipals. Serveis oferits: Informació sobre el municipi i el seu Ajuntament. Recollida d'avisos d'...
S’encarrega de dur a terme les tasques següents: Registre Oficial d’Entrada de documents. Registre Oficial d’Eixida de documents. Registre electrònic General. (art. 19 Ordenança Administració Electrónica) Exposició d’Edictes en el Tauler d’Anuncis i diligenciament dels mismos.
La Secretaria d'Alcaldia té atribuïda, entre altres funcions, l'organització de les noces civils que se celebren a l'Ajuntament.