Imagen relacionada

Equipaments - L'Ajuntament

Oficines tramitadores

El Departament d'Estadística comprén, entre les seues funcions, la recollida de dades i l'emissió de certificacions del padró d'habitants, els treballs relatius al cens electoral, l'elaboració de la guia de carrers de la ciutat, la numeració i retolació de vies urbanes i, en general, les que fan...
Imagen de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) 'Cervantes'
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 'Cervantes' Les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) s'emmarquen dins del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i ofereixen atenció presencial amb cita prèvia sobre el funcionament dels serveis municipals. Serveis oferits: Informació sobre el municipi i el...
Oficina de Atención Ciudadana (OAC) 'Gastón Castelló'
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 'Gastón Castelló' Les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) s'emmarquen dins del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i ofereixen atenció presencial amb cita prèvia sobre el funcionament dels serveis municipals. Serveis oferits: Informació sobre el...
Imagen de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) 'Séneca'
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 'Sèneca' Les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) s'emmarquen dins del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i ofereixen atenció presencial amb cita prèvia sobre el funcionament dels serveis municipals. Serveis oferits: Informació sobre el municipi i el...
S’encarrega de dur a terme les tasques següents: Registre Oficial d’Entrada de documents. Registre Oficial d’Eixida de documents. Registre electrònic General. (art. 19 Ordenança Administració Electrónica) Exposició d’Edictes en el Tauler d’Anuncis i diligenciament dels mismos.
La Secretaria d'Alcaldia té atribuïda, entre altres funcions, l'organització de les noces civils que se celebren a l'Ajuntament.