Imagen relacionada

Documents - Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania - SAIC

Instruccions i normes

La Comissió Tècnica de Qualitat en l'Ajuntament d'Alacant pretén crear un òrgan tècnic i consultiu per a la redacció del Pla de Qualitat, la seua execució i avaluació, i, en general per a assessorar...
Rectificació d'errors en el Decret de 4 de març de 2016, del Regidor de Recursos Humans, pel qual es constituïx la Comissió Tècnica de Qualitat i s'aproven les seues normes de funcionament intern, i...

Altres documents

Model perquè els ciutadans o ciutadanes autoritzen una altra persona a realitzar en el Departament d'Estadística diversos tràmits, com empadronar-se en un domicili determinat, permetre l'...
Com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, per a l'expedició d'informes i certificats d'...

Plans municipals

El 22 de novembre de 2016 es va aprovar, en Junta de Govern Local, el Pla de Qualitat de l'Ajuntament d'Alacant . El Pla pretén que la qualitat caracteritze als servicis que oferix l'Ajuntament a la...