Imagen relacionada

Documents - Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania - SAIC

Instruccions i normes

La Comissió Tècnica de Qualitat en l'Ajuntament d'Alacant pretén crear un òrgan tècnic i consultiu per a la redacció del Pla de Qualitat, la seua execució i avaluació, i, en general per a assessorar...
Rectificació d'errors en el Decret de 4 de març de 2016, del Regidor de Recursos Humans, pel qual es constituïx la Comissió Tècnica de Qualitat i s'aproven les seues normes de funcionament intern, i...

Plans municipals

El 22 de novembre de 2016 es va aprovar, en Junta de Govern Local, el Pla de Qualitat de l'Ajuntament d'Alacant . El Pla pretén que la qualitat caracteritze als servicis que oferix l'Ajuntament a la...

Altres documents

Model perquè els ciutadans o ciutadanes autoritzen una altra persona a realitzar en el Departament d'Estadística diversos tràmits, com empadronar-se en un domicili determinat, permetre l'...
Com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, per a l'expedició d'informes i certificats d'...