Imagen relacionada

Documents - Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania - SAIC

Plans municipals

El 22 de novembre de 2016 es va aprovar, en Junta de Govern Local, el Pla de Qualitat de l'Ajuntament d'Alacant . El Pla pretén que la qualitat caracteritze als servicis que oferix l'Ajuntament a la...