Comissió Tècnica de Qualitat i normes de funcionament intern

La Comissió Tècnica de Qualitat en l'Ajuntament d'Alacant pretén crear un òrgan tècnic i consultiu per a la redacció del Pla de Qualitat, la seua execució i avaluació, i, en general per a assessorar en la gestió de la qualitat als òrgans i unitats administratives de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.

Tipo de documento: 
Instruccions i normes