Rectificació Comissió Tècnica de Qualitat i normes de funcionament intern