Iª Conferència Estratègica Pla Ciudat Alacant

panorámica alicante

Dilluns passat, 12 de juny de 2017, es va celebrar la I Conferència Estratègica del Pla Ciutat, organitzada per l'Ajuntament d'Alacant a través de la Regidoria de Presidència, que va iniciar un procés de debat i de reflexió col·lectiva sobre el futur de la ciutat. L'anàlisi i el debat del document de treball ha permés posar en comú i assolir consensos entorn de la priorització dels desafiaments que han de marcar les línies estratègiques per al desenvolupament de la ciutat, així com sumar-ne uns altres de nous que s'han plantejat durant les taules de diàleg.

Després de l'àmplia assistència registrada durant el matí, entorn de les 350 persones, les Taules de Diàleg Ciutadà han comptat igualment amb un gran nombre de participants, pròxim a les 215 persones, tant de ciutadania inscrita a títol personal com de representants d'un centenar d'entitats i col·lectius que constitueixen el teixit econòmic, social i cultural de la ciutat. Entre elles, associacions de comerciants, de l'àmbit de la cooperació i la solidaritat, ecologistes, veïnals, juvenils, culturals i de l'àmbit educatiu, associacions gitanes, associacions de l'àmbit de la inclusió social, empresarials, sindicats, associacions d'immigrants, ONG.

De la mateixa manera, també han participat en la jornada representants de la Universitat d'Alacant (UA) i la Universitat Miguel Hernández (UMH), d'organitzacions sindicals com UGT i CCOO, d'institucions com l'EUIPO, Casa Mediterrani, IFA, Fundació CAM, Coepa, Ineca, APEHA, Avant, AFEMA, de la Federació de Fogueres, el Teatre Principal, així com grans empreses arrelades a Alacant, com VECTALIA i Aigües d'Alacant, i del Banc Sabadell, entre d'altres.

Els set eixos estratègics del Pla de Ciutat s'han treballat en cinc Taules de Diàleg Ciutadà dividides en:

1.- Govern Local i Ciutadania. (Alacant Ciutat Oberta)

2.- Innovació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació / Turisme. (Alacant Ciutat Dinàmica / Alacant Ciutat Turística)

3.- Creativitat, Memòria, Cultura i Educació. (Alacant Ciutat Cultural i de la Memòria)

4.- Desenvolupament Urbà Sostenible i Protecció del Medi Ambient / Accessibilitat i Mobilitat. (Alacant Ciutat Sostenible i Saludable / Alacant Ciutat Connectada i Accessible)

5.- Inclusió Social. (Alacant Ciutat Inclusiva)

El document arreplega les consideracions preliminars a partir de les dades demanades en cada una de les Taules de Diàleg, amb la finalitat d'oferir a la ciutadania una primera devolució de les seues aportacions. Mentrestant, es treballa en una anàlisi exhaustiva de la informació que donarà lloc a l'Informe de Conclusions de la I Conferència Estratègica del Pla de Ciutat d'Alacant, que ha d'estar ultimat el pròxim mes d'octubre, i que servirà de base per a continuar treballant en les pròximes convocatòries de Taules de Ciutat que se celebraran fins a la redacció d'un document propositiu consensuat del Pla de Ciutat.

Tipo de documento: 
Plans municipals
Informació complementària