¿En què consisteix el pla de ciutat 2017-2025?

LOGO PLA CIUTAT PROVA

Les ciutats són els territoris on viuen més de la mitat de la població mundial, a Europa aquesta proporció augmenta fins als dos terços de la seua població total. Són llocs per al desenvolupament de la cultura, la ciència, la innovació, per al creixement individual i col·lectiu però també on es generen i es concentren els problemes de desocupació, la degradació ambiental, la segregació i la pobresa.

Les polítiques europees, nacionals i locals dels últims anys destaquen la preocupació existent pel desenvolupament futur de les nostres ciutats, posant de manifest no sols l'impacte de la crisi i dels problemes actuals que pateixen, sinó també les oportunitats que tenen per a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.

Nombrosos ajuntaments són conscients del nou paper de les ciutats en una economia cada vegada més global, dels canvis urbans, socials i culturals que es produeixen en el seu entorn, així com de posar en valor els seus actius i recursos més importants i trobar noves vies de desenvolupament per a la ciutat.

En aquesta línia, des de fa més d'una dècada, hi ha experiències de desenvolupament de “plans estratègics de ciutat”, realitzats amb la major participació ciutadana possible, amb l'objectiu de poder afrontar els reptes i les amenaces existents. Aquests plans s'han de realitzar, per a tenir garanties d'èxit, amb un enfocament integrat dels problemes i de les solucions, tractant que les estratègies sectorials i polítiques municipals partisquen d'un mateix model de ciutat i d'uns mateixos criteris d'actuació.

Els “Plans de Ciutat” o “Estratègies Urbanes Sostenibles Integrades”, com els defineix la Unió Europea en la seua Estratègia 2014-2020, són instruments que s'elaboren amb l'objectiu de generar un procés de transformació profunda de la ciutat, orientats a mantindre i millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. Aquests plans han mostrat la seua utilitat com a eina de governança municipal, servint com a full de ruta en el qual es fixen objectius, criteris comuns d'actuació i projectes motors clau per al creixement sostenible i integrat de la ciutat. Un “Pla de Ciutat” s'estableix a partir d'un procés ordenat i flexible de reflexió participativa, que pretén desenvolupar el futur de la ciutat, potenciant les seues fortaleses i singularitats.

L'Ajuntament d'Alacant ha elaborat en els últims anys diversos plans estratègics de caràcter sectorial, que han servit de base per a dissenyar l'Estratègia Urbana de Desenvolupament Sostenible Integrat (EDUSI) que ha presentat a la convocatòria de la Direcció General de Fons Comunitaris del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014- 2020.

A partir del treball realitzat, l'Ajuntament es planteja la necessitat compartida tant per institucions com per entitats socials i veïns de la ciutat d'elaborar un “Pla de Ciutat” estratègic i global que desenvolupe els projectes i les actuacions necessàries per a la millora i transformació d'Alacant basant-se en una visió consensuada sobre el model de ciutat que volem.

Tipo de documento: 
Plans municipals
Informació complementària
Vídeos: