Eixos estratègics del pla de ciutat d´Alacant

El document que es presentarà en la “I Conferència Estratègica del Pla de Ciutat”, el 12 de juny, s'ha organitzat al voltant de set eixos que comprenen la totalitat de les àrees de gestió municipals.

Cinc grups de treball formats per personal tècnic municipal han treballat, de manera coordinada durant dos mesos, per elaborar el primer document que arreplega els fets singulars que caracteritzen la ciutat d'Alacant i els desafiaments que aquests representen, així com un avanç dels projectes que podrien respondre a aquests desafiaments.

Els àmbits estratègics que articulen el Pla de Ciutat són els següents:

  • Govern Local i Ciutadania
  • Innovació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació / Turisme
  • Creativitat, Cultura i Educació
  • Desenvolupament Sostenible i Protecció del Medi Ambient / Accessibilitat i Mobilitat
  • Inclusió Social