Documents - Regidoria de Cultura

Documents històrics

Extracte del Llibre de Privilegis d'Alfons X el Savi a la ciutat d'Alacant que es conserva en l'Arxiu Municipal, en el que es concedix als pobladors d'Alacant exempcions en pagaments d'impostos de...
Plànol aixecat al gener de 1876 per a la restauració de la Torre del Rellotge de l'Ajuntament d'Alacant.
NICOLÁS DE MÓDENA, PRIMER DIRECTOR DE L'ESCOLA NÀUTICA D'ALACANT, UN APUNT SOBRE CLIMA ALACANTÍ. La Reial Ordenança de Lliure Comerç amb els ports americans de 1778 suposarà la proliferació de...
Alacant en 1881 Fotografia de Carlos Nicora del fons de l'Arxiu Municipal Carlos Nicora (1840-1890) és un dels pioners de la fotografia en la nostra ciutat. Va nàixer a Gènova en 1840 i es va...
Privilegi de Jaume II a la vila d'Alacant, fet a Elx el 23 de juliol de 1296. Còpia certificada de 1437 realitzada pel notari d'Alacant Matheu Febrer. Inserix el privilegi en què Jaume II es...
Matrícula dels tabarquins. Document de 1769 conservat en l'Arxiu Municipal que conté la relació de les famílies que van ser acollides en l'illa de Nova Tabarca en el segle XVIII.
Número extraordinari d'esta publicació periòdica dedicat a les Fogueres de Sant Joan de 1929. La portada és obra del pintor Lorenzo Aguirre.
Exemplar complet d'esta coneguda publicació satírica molt popular en el primer terç del segle XX.
Amb motiu de la presentació dels documents històrics de l'Arxiu Municipal dels segles XVI, XVII i XVIII restaurats en l'Institut Valencià de Restauració i Conservació de Béns Culturals a València, s'...
El 5 de febrer de 1929 es va celebrar un ball en el Teatre Principal d'Alacant amb motiu de les festes de Carnestoltes i a favor de la institució de beneficència Gota de Leche. Es va anunciar este...
És el document gràfic més antic del barri de Sant Roc, de gran valor per la informació que conté.
Examen marítim teòric pràctic de tractac de mecànica aplicat a la construcció, coneixement i maneig de les naus i altres embarcacions. Por D. Jorge Juan y Santacilia Madrid, 1771.
Es tracta d'una de les sales cinematogràfiques clàssiques d'Alacant. Situada a l'antiga avinguda de Zorrilla, després de Durruti, José Antonio i actual de la Constitució. Era una zona cèntrica que...
Examen marítim teòricopràctic de tractat de mecànica aplicada a la construcció, coneixement i maneig dels navilis i altres embarcacions. Per D. Jorge Juan i Santacilia. Madrid, 1771. Típus de...

Instruccions i normes

Cultura en barris

Plans municipals

Pla de Cultura 2016

Altres documents

GENER A MARÇ 2020 - DESTACATS EXPOSICIÓ “(contra)Cultura Fanzine” Fins al DS — 8 FEB (contra)Cultura Fanzine tracta de visibilitzar diversos artistes que estan vinculats a la ciutat d’Alacant i que...
Requeriments tècnics accés a la Seu Electrònica Permetre elements emergents. La sol·licitud finalitza quan se signa el document instància i el sistema ho torna a mostrar amb el nombre de registre d'...
Logotipos Centre Cultural Las Cigarreras