Requeriments tècnics accés a la Seu Electrònica

Imagen relacionada

Requeriments tècnics accés a la Seu Electrònica

  • Permetre elements emergents.
  • La sol·licitud finalitza quan se signa el document instància i el sistema ho torna a mostrar amb el nombre de registre d'entrada assignat visible en la part superior, perquè ho imprimisca o guarde com a resguard.
  • Tindre instal·lada l'aplicació AutoFirma 1.7.2 o posterior. Pot descarregar AutoFirma des d'aquest enllaç: https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html

Accés a la Seu Electrònica ací

Presentació on-line de instacia genèrica ací (Requereix indentificación amb certificat digital admès o DNI electrònic)

On obtenir un certificat digital
Com recuperar el pin del teu DNI Electrònic

 

Tipo de documento: 
Altres documents