Requeriments tècnics accés a la Seu Electrònica

Imagen relacionada

Requeriments tècnics accés a la Seu Electrònica

  • No es pot signar en ordinadors amb sistema operatiu iOS, només Windows.
  • Permetre elements emergents.
  • Tenir instal·lat i actualitzat Java. Si no ho té pot obtenir-ho ací.
  • Tenir instal·lat Acrobat Reader. Si no ho té el pot obtenir ací.
  • La sol·licitud finalitza quan se signa el document instància i el sistema ho torna a mostrar amb el nombre de registre d'entrada assignat visible en la part superior, perquè ho imprimisca o guarde com a resguard. Perquè la persona que realitza el tràmit puga signar electrònicament aquesta instància és necessari descarregar i instal·lar un programa específic que pot obtenir ací. Si ja ho haguera instal·lat anteriorment, no és necessari que ho torne a fer.
  • Comunicacion d'incidències: tramit.online@alicante.es

Accés a la Seu Electrònica ací

Presentació on-line de instacia genèrica ací (Requereix indentificación amb certificat digital admès o DNI electrònic)

On obtenir un certificat digital
Com recuperar el pin del teu DNI Electrònic

 

Tipo de documento: 
Altres documents