Directori Municipal - Servici d’Acció Social

Contacto

Telèfon: 
965149417
Fax: 
965149446

Ubicación

Avenida
Constitución
1
03002

El Servei d'Acció Social té com a missió la planificació, el desplegament i l'execució de les següents funcions generals:

 1. Informar, assessorar i orientar sobre els drets i recursos socials existents.
 2. Diagnòstic i derivació cap a serveis socials especialitzats.
 3. Atenció de les necessitats més bàsiques d'aquella part de la població que no les pot satisfer per ella mateixa.
 4. Afavorir la integració comunitària, propiciant la convivència de persones en circumstàncies especials i potenciar la creació de recursos alternatius a l'aïllament.
 5. Potenciar la vida de la comunitat, propiciant participació en tasques comunes, associacionisme i voluntariat.
 6. Desenvolupament de la intervenció social amb persones i/o grups en situació de risc d'exclusió, que necessiten suports per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en un medi social més normalitzat (depressió socioeconòmica, drogodependències, exreclusos, joves amb dificultats de socialització, menors, etc.)

El Servei d'Acció Social s'estructura en les unitats següents:

 • DIRECCIÓ DE SERVEI
 • DEPARTAMENT D'INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA.
  • Programa d'Emergència
  • Programa d'Inclusió Sociolaboral
  • Programa d'Atenció a Majors, Dependència i Diversitat Funcional.
  • Programa d'Equips Socials de Zona
  • Programa d'Intervenció Comunitària
  • Programa de Família i Menor
 • DEPARTAMENT DE GESTIÓ, PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ
  • Unitat d'Estudi Sociodemogràfic i Planificació
  • Unitat de Convocatòria de Subvencions i Infraestructures.
  • Oficina de Comunicació i Divulgació
  • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
 • DEPARTAMENT JURÍDIC
 • ÒRGAN ECONÒMIC
 • DEPARTAMENT D'IMMIGRACIÓ