Directori Municipal - Servici d’Acció Social

Contacto

Telèfon: 
965149417

Ubicación

Avenida
Constitución
1
03002

El Servei d'Acció Social té com a missió la planificació, el desplegament i l'execució de les següents funcions generals:

 1. Informar, assessorar i orientar sobre els drets i recursos socials existents.
 2. Diagnòstic i derivació cap a serveis socials especialitzats.
 3. Atenció de les necessitats més bàsiques d'aquella part de la població que no les pot satisfer per ella mateixa.
 4. Afavorir la integració comunitària, propiciant la convivència de persones en circumstàncies especials i potenciar la creació de recursos alternatius a l'aïllament.
 5. Potenciar la vida de la comunitat, propiciant participació en tasques comunes, associacionisme i voluntariat.
 6. Desenvolupament de la intervenció social amb persones i/o grups en situació de risc d'exclusió, que necessiten suports per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en un medi social més normalitzat (depressió socioeconòmica, drogodependències, exreclusos, joves amb dificultats de socialització, menors, etc.)

El Servei d'Acció Social s'estructura en les unitats següents:

 • PREFECTURA DE SERVEI
 • DEPARTAMENT D'INTERVENCION SOCIAL
 • DEPARTAMENT DE PLANIFICACION I ORGANIZACION
 • DEPARTAMENT JURÍDIC ECONÒMIC
 • DEPARTAMENT D'INCLUSIÓ I PRESTACIONS ECONÒMIQUES
 • DEPARTAMENT DE MAJORS I DIVERSITAT FUNCIONAL
 • DEPARTAMENT DE FAMÍLIA I MENOR
 • DEPARTAMENT D'ACCIÓ COMUNITÀRIA