Centre Social Comunitari "Plaza del Carmen"

Tipo de equipamiento: 
Centres socialsCentres socials comunitaris

Els Centres socials Comunitaris són equipaments de caràcter obert i interactiu amb el mig, un espai comú del sector formal i informal, socialitzador i dinamitzador de la comunitat.

Ubicación: 
Plaza
Del Carmen
9
03002
Contacto: 
Telèfon: 
965981130