Centre Municipal Socioeducatiu "Garbinet"

Tipo de equipamiento: 
Centres socialsCentres municipals socioeducatius

Espai estable de socialització i de trobada per a la infància, adolescència i joventut (a partir de 6/8 anys i fins a 18 anys), on es presten servicis formatius, lúdics i de participació social. Les activitats són gratuïtes i es duen a terme en horari extraescolar.

Ubicación: 
Calle
Médico Vicente Reyes
16
03015
Contacto: