Contractes Menors de la Regidoria d'Igualtat

Imagen relacionada

La Regidoria d'Igualtat dona suport a l'organització i realització de tres tallers amb dones internes en el Mòdul Psiquiàtric del Centre Penitenciàri de Fontcalent: Teatre, dança i expressió corporal com a eina per a la restitució de drets  -dret a la dignitat, a l'estima pròpia, al benestar subjectiu, a l'ajuda mutùa i a l'autoreconeixement com a èssers humans, depositàries de drets fins i tot en situacions de privació de llibertat. Els tallers busquen la participació de totes les assistents amb independència de les seues habilitats i recursos personals, de la seua capacitat d'expressió verbal i corporal, partint de la premissa de que tots els èssers humans tenim capacitats per a l'expressió d'emocions i de sentiments i que l'art, en qualsevol de les seues expressions, és una via idonia per a l'analisi de la realitat i l'experiència quotidiàna, i per a la resignificació d'episodis vitals traumàtics.
La Regidoria d'Igualtat ha organitzat un conjunt de tallers en els IES de la nostra ciutat, pensats per a que les i els joves incorporen de manera individual i col.lectiva actituts preventives i protectores per a fer front a la violència de gènere. Davant l'actual diversitat cultural, ètnica i religiosa de les i els joves estudiants dels IES d'Alacant, adaptem la mirada particular de gènere a les especificitats que defineixen la pertinença ètnica i religiosa. L'atenció a la diversitat és, doncs, un setgell distintiu de les nostres apostes.

Informació complementària