Visita d'alumnes de l'institut El Pla

El 16 d'abril van visitar l'Arxiu Municipal
Visita IES El Pla

El professor Javier Serrano amb un grup de 17 alumnes han visitat l'arxiu i s'han interessat a consultar periòdics de principis del segle XX, llibres de registre del segle XIX i plans de la ciutat .