Trasllat provisional Mercat ambulant Carolinas

Nova ubicació a partir del 24 de febrer de 2022 al carrer Gasset i Artime fins a finalització d'obres.
Mercadillo de Carolinas

Amb motiu de la realització de les obres compreses en el “Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació del Mercat municipal de Carolinas. Carrer Sant Mateu núm. 23. Alacant“ i del “Projecte de reurbanització i millora de la mobilitat del carrer Sant Mateu entre la Plaça de Manila i la Plaça de Pius XII”, la Junta de Govern Local, amb data 1 de febrer de 2022, ha aprovat el trasllat, de manera provisional, dels llocs del mercat de venda no sedentària de Carolinas, que s'instal·len, cada dijous i dissabte, contigus a les façanes del mercat dels carrers Manuel Senante i Doctor Nieto.

El trasllat s'efectuarà el dia 24 de febrer de 2022. A partir d'aqueix moment, els llocs del mercat de venda no sedentària s'instal·laran al carrer Gasset i Artime i només romandran en la nova ubicació durant el temps imprescindible en el qual s'estiguen realitzant les referides obres i aquestes afecten el seu emplaçament actual.

Per consegüent, el carrer Gasset i Artime estarà tallat al trànsit en el tram comprès entre els carrers Cánovas del Castell i Sant Mateu, els dijous i els dissabtes de 6:00h a 17.00h.