Bones pràctiques enfront del mosquit tigre

El mosquit tigre, Aedes albopictus, és un mosquit invasor que prové del sud-est asiàtic i está associat a la transmissió de malalties
mosquito tigre

QUÈ ÉS EL MOSQUIT TIGRE?

El mosquit tigre, Aedes albopictus, és un mosquit invasor que prové del sud-est asiàtic i associat al comerç internacional i s'està estenent per tot el món. S'ha instal·lat ja en nombrosos països del continent europeu, inclòs Espanya.

És xicotet, mesura entre 2 i 10 mm, de color negre i amb ratlles blanques. Es distingix d'altres amb ratlles per la línia blanca al cap i al tòrax.

En la Comunitat Valenciana cal esperar la major activitat del mosquit principalment entre els mesos de maig a novembre

Este mosquit té capacitat per a actuar com a vector de malalties com ara el dengue i el chikungunya encara que també pot ser vector competent per a la transmissió d'altres virosis, com el virus del Zika. Les femelles, si estan infectades amb virus, tenen la capacitat de transmetre'ls als seus descendents.

S'ha detectat larves de mosquit tigre en les gerres, els poals, els plats de davall dels testos, desaigües dels patis, albellons, sistemes de drenatge de teulades, bidons sense tapa hermètica, depòsits subterranis, subsòls inundats, bassals d'aigua per excés de reg, etc. No deposita els ous en aigües en moviment ni en grans masses d'aigua.

A nivell municipal cal vigilar els xicotets depòsits on s’acumula l’aigua (com a elements decoratius, estanys, etc.), les xarxes de sanejament, amb especial atenció als embornals, o els sistemes de reg, entre altres possibles focus de cria. El control del mosquit amb tractaments biocides en l’entorn urbà requereix la localització prèvia d’aquests focus i l’aplicació de tractaments locals en aquests seguint pautes establides. Aquesta tasca ha de ser desenvolupada per professionals amb capacitació i amb els corresponents permisos per a l’ús i aplicació de productes biocides.

PICADURA

El mosquit tigre sol picar durant el dia. Encara que el seu període d'activitat és molt variable segons les condicions climàtiques i metereològiques, a la Comunitat Valenciana està actiu tot l'any, encara que la major activitat es produïx entre els mesos de maig i novembre. Sol fer diverses picadures seguides, ja que la femella necessita alimentar-se diverses vegades, la qual cosa produïx diverses faves. Pot picar-nos dins de casa però preferix fer-ho en l'exterior. S'amaga en les zones de vegetació ombrívoles i a recer del vent. Té un vol àgil i discret i sol actuar prop del sòl, la qual cosa dificulta veure'l i per això les cames resulten ser les més afectades. El seu desplaçament és en distàncies curtes.

La picadura normalment sol passar desapercebuda. És la reacció posterior la que sol ser molesta. Sovint dura uns quants dies i està acompanyada de coentor.

QUÈ POT FER-SE PER A EVITAR PICADURES?

Instal·lar teles mosquiteres que eviten l'entrada del mosquit en l'interior.

Portar mànega llarga i pantalons ajustats al turmell. La picadura del mosquit tigre pot travessar calcetins fins i un altre tipus de teles lleugeres que estan en contacte directe amb el cos. S'aconsella limitar l'activitat en l'exterior durant els períodes de màxima activitat del mosquit.

Considerar l'ús de repel·lents com DEET, picaridina, o IR 3535, només en la pell exposada i/o roba seguint les indicacions del fabricant. No s'han d'utilitzar repel·lents per sota de la roba.

 COM UTILITZAR ELS REPEL·LENTS?

Usar-los en l'exterior i durant el temps necessari, complir estrictament les instruccions d'ús, especialment el nombre màxim d'aplicacions diàries

Aplicar repel·lents només en la pell exposada i/o roba, seguint les indicacions del fabricant.

Quan ja no faça falta el repel·lent, netege bé la pell amb aigua i sabó, i també la roba que haja estat en contacte amb el producte, perquè ha d'evitar-se l'exposició contínua.

No aplicar mai sobre ferides, zones irritades o eczematoses de la pell.

És important llavar-se bé les mans després de cada aplicació. Els xiquets no han d'aplicar-se el producte ells mateixos, és necessari que ho faça un adult, ja que evitarem que amb les mans impregnades es toquen els ulls i/o la boca.

El seu metge i/o farmacèutic li indicarà el repel·lent més adequat per a cada situació.

 

 

Informació complementària