Aprovació de bases específiques per a la constitució de diverses borses de treball

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Pròximament es publicaran les bases de les distintes convocatòries

Oposiciones

Alacant, 31 de gener de 2017 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada amb data 31 de gener de 2017, va aprovar les Bases Específiques per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió per mitjà de nomenament interí de places d'Agent de Policia Local. Així mateix, va aprovar les Bases Específiques per a la constitució d'una borsa d'Auxilars de Servici i Auxiliars de Servicis Escolars

D'altra banda, la Junta de Govern Local va aprovar en la mateixa sessió les Bases Genèriques i Barems per a la provisió de llocs de treball pel procediment de concurs de mèrits, destinats a funcionaris de l'Ajuntament d'Alacant, així com de les Bases Genèriques per a la constitució de Borses d'Ocupació Temporal. 

Pròximament, la Regidoria de Recursos Humans, Organització i Qualitat, procedirà a la publicació en la Web Municipal de les bases de les distintes convocatòries.