Regidoria de Festes i Ocupació de Via Pública

La Regidoria de Festes i Ocupació de Via Pública promou i gestiona, amb caràcter general,  les festes populars que es desenvolupen a Alacant i la coordinació de la seua tramitació administrativa amb la resta de regidories. Té, per tant, atribuïdes les funcions relatives a  l'organització i la realització de determinats actes i esdeveniments  relacionats amb aquestes,  com la resolució dels expedients d'autorització en la via pública de les activitats i els espectacles promoguts per les entitats festeres de la ciutat. 

Té assignades, així mateix, la tramitació i resolució dels expedients administratius relatius a la tramitació i resolució dels títols habilitants requerits per a l'ús especial o privatiu de la via pública municipal, que es promoga per a la realització d'activitats o espectacles de caràcter recreatiu, mercantil, hostaler, artístic, cultural, etc. i de les instal·lacions desmuntables que comporten, així com la tramitació dels expedients sancionadors derivats dels incompliments que es  comproven. 

Les dependències de la regidoria estan ubicades en la “Casa de la Festa”, als baixos de la qual es troba el Museu de Fogueres, la gestió del qual correspon també a aquesta regidoria.

Contacte de la Regidoria

Calle
Cándida Jimeno Gargallo
1
03001
Esquina con Rambla Méndez Nuñez
Telèfons d'atenció a la ciutadania
Festes: 965149360 / 965293593 / 964146371 / 965293590

Informació Subvencions: 965149319

Ocupació de Via Pública: 965149294
  • Vetlladors: 965149318
  • Altres activitats: 965149357
  • Registro Electrónico
    Obligatorietat de cif electrònic
  • CASA DE LA FESTA MANUEL RICARTE
    Casa de la Festa Manuel Ricarte