Registre Electrònic

Informació de l'hemeroteca de notícies municipals per tindre una antiguitat superior a 2 anys

Registre electrònic

Registro Electrónico

El regidor delegat de Registre General i del Servei d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) ha dictat, el 6 de novembre, una “Instrucció relativa a l'obligatorietat de determinats subjectes de relacionar-se amb l'Ajuntament a través de la seua Seu Electrònica i les comeses de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres”, en relació amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

La Instrucció, que entrarà en vigor el dia 9 de desembre d'aquest any, disposa, entre altres qüestions, l'OBLIGATORIETAT DE LES ENTITATS FESTERES DE RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT AMB L'AJUNTAMENT, A TRAVÉS DE LA SEUA SEU ELECTRÒNICA.