Regidoria d'Educació

El Servei d'Educació té com a missió col·laborar amb les administracions educatives en totes aquelles matèries que les lleis i normes de l'Estat i la Comunitat Autònoma encomanen a l'Ajuntament.
És la seua competència pròpia participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria, amb la prevenció de l'absentisme escolar, informar i coordinar el procés ordinari d'admissió d'alumnes en els centres i gestionar l'assignació de places escolars vacants en període extraordinari, així com coordinar els mitjans personals destinats a la vigilància dels centres docents públics, i realitzar i fomentar activitats complementàries, tant per als escolars com per a la comunitat educativa de la ciutat.

Contacte de la Regidoria

Calle
Maldonado
9
03002
Telèfon: 
965233948
965233949
965233950
  • Oposiciones
    Convocatoria plazas Patronato Educación Infantil
  • PROGRAMA 12-16
    PROGRAMA 12-16