Documents - Regidoria d'Educació

Guies didàctiques

Madurar és el camí cap a l'autonomia. És el procés que va d'una vida dependent i determinada per les decisions dels adults sobre el xiquet i la xiqueta a anar adquirint a mesura que es creix més...
El Programa BRÚIXOLA / BRÚJULA naix com a iniciativa del Pla Municipal sobre Drogodependències de la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament d’Alacant per tal de respondre a la necessitat de...
Guia Municipal de Recursos Educatius que s'oferix als centres docents de la ciutat que inclou activitats, visites, tallers, itineraris, teatre, xarrades, etc., les quals es desenvolupen en horari...

Instruccions i normes

El Programa de Prevenció de l'Absentisme Escolarés l'encarregat de la prevenció, la resolució i el seguiment dels casos d'absentisme escolar. Esta labor és realitzada en coordinació i col·laboració...
Normes sobre admissió, horari i calendari, servici d’autobús, alimentació, vestit, salut i quotes.

Multimèdia

Llista de cançons: JO TiNC UNA CASITA (0,46 min.) ELS POLLETS (0,53 min.) ERAN SAN SAN (0,37 min.) LA LLUNA I EL SOL (0,55 min.) EL LLEÓ (0,47 min.) NOÉ (1,24 min.) TRAU UNA MANETA (0,41 min.) EL...

Altres documents

Les Escoles Infantils tenen una serie de activitats complementaries, altres orientades a les Festes de la Ciutat, i unes altres activitats amb els pares i les mares.
Centres Educació Infantil i Primaria / Escoles Unitàries Partides - Centres Concertats / Centres Privats - Educació Secundària / Educació Permanent d'Adultes