Equipaments - Regidoria d'Educació

Espais polivalents, Oficines tramitadores

Què t'oferix el CREM? Sala d'actes Aules formatives Sala d'exposicions SALA D'ACTES L'activitat a realitzar ha de tindre contingut educativoformatiu i ser gratuïta per als assistents Sala d'actes amb capacitat per a 90 persones Dotada d'equip d'àudio, vídeo, so i il·luminació Sala de conferències,...

Oficines tramitadores, Recursos educatius

La Regidoria d'Educació de l'Excm. Ajuntament d'Alacant du a terme una sèrie d'activitats educatives complementàries amb la intenció que repercutisquen a satisfer les necessitats dels ciutadans i les aspiracions de la comunitat veïnal, desenvolupant, amb això, el que s’estipula en l'art. 25 de la...
Dirigida a xiquets de 0 a 3 anys, l'Escola compta amb els servicis següents: GUARDERIA DE 7:45 A 9.00 HORES DEL MATÍ. ESCOLA INFANTIL DE 9.00 A 17.00 HORES. SERVEI DE MENJADOR VOLUNTARI. (Els menús es determinen per una comissió constituïda a l'efecte i els menjars es preparen en el mateix Centre,...

Altres equipaments, Oficines tramitadores, Recursos educatius

Vista exterior.
Dirigida a xiquets de 0 a 3 anys, l'Escola compta amb els servicis següents: GUARDERIA DE 7:45 A 9.00 HORES DEL MATÍ. ESCOLA INFANTIL DE 9.00 A 17.00 HORES. SERVEI DE MENJADOR VOLUNTARI. (Els menús es determinen per una comissió constituïda a l'efecte i els menjars es preparen en el mateix Centre,...

Oficines tramitadores

El Patronat Municipal d'Educació Infantil d'Alacant, és un Organisme Autònom Local, creat per l'Ajuntament d'Alacant l'any 1981, que té actualment dos escoles infantils,"Els Xiquets" y "Siete Enanitos", ubicades ambdós en barris de la zona nord de la ciutat.