Centre Municipal de Formació de Persones Adultes

Tipo de equipamiento: 
Oficines tramitadores
Recursos educatius

La Regidoria d'Educació de l'Excm. Ajuntament d'Alacant du a terme una sèrie d'activitats educatives complementàries amb la intenció que repercutisquen a satisfer les necessitats dels ciutadans i les aspiracions de la comunitat veïnal, desenvolupant, amb això, el que s’estipula en l'art. 25 de la Llei de Bases del Règim Local, Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Les necessitats formatives de les persones adultes adquirixen, cada dia més, una importància singular quant a la necessitat i l'adaptació a una societat que es troba en constant canvi. El Centre Municipal de Persones Adultes planifica, gestiona i avalua programes integrals de formació al servici de polítiques coherents d'ocupació i, per tant, de benestar social.

Este Centre impartix cursos d'alfabetització, educació de base, espanyol per a estrangers i iniciació a la llengua i cultura valenciana compressiva en els nivells de Cicle I de la Formació Bàsica de Persones Adultes, d'acord amb l'Orde de 14 de juny del 2000, de la Conselleria d'Educació i Cultura.

L'objectiu bàsic principal de l'oferta d'ensenyança reglada per a Persones Adultes consistix a dotar els adults d'una formació bàsica que els permeta accedir als distints nivells del sistema educatiu, millorar la seua qualitat professional o adquirir una preparació per a l'exercici d'altres professions, i també, desenvolupar la seua capacitat de participació en la vida social, cultural, política i econòmica.

Ubicación: 
Calle
Padre Mariana
19
Horario: 

De dilluns a divendres: de 9.00 a 21.00 h

Contacto: 
Telèfon: 
965143843
Fax: 
965981144
Más información: 

Matrícula: gratuïta i oberta durant tot el curs escolar subjecta a places vacants. 
Període lectiu: d'octubre a juny 
Informació: en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, en les mateixes aules,  i en el telèfon 965 14 38 43. 
Preinscripcions: de l’1 al 10 de setembre. 
Inici del curs: 15 de setembre. 

Nivells a impartir

  • Educació de Base: Neolectors, Alfabetització i Educació Base. 
  • Programa d'Igualtat d'Oportunitats. Educació de Base. Programa Integració Social. 
  • Espanyol per a Estrangers: Nivell elemental i mitjà. 
  • Recicla’t: Bases per a reprendre l’ESO