Programa 12-16

PROGRAMA 12-16

PROGRAMA 12-16 (PUNXAR AÇÍ)

Madurar és el camí cap a l'autonomia. És el procés que va d'una vida dependent i determinada per les decisions dels adults sobre el xiquet i la xiqueta a anar adquirint a mesura que es creix més capacitat per a prendre decisions pròpies.

És a partir de la pubertat quan comencen a assajar aquesta autonomia; ja són els mateixos adolescents els que s'han d'enfrontar a situacions en què han de decidir què fer sense la presència dels pares i les mares.

Facilitar-los eines per a reconéixer les influències que reben, els aspectes que determinen les seues decisions, els ajudarà a ser més crítics. Assajar el procés de presa de decisions raonades i conéixer les diferències entre decisions impulsives, raonades i per hàbit, els ajudarà a reflexionar sobre el seu mode d'actuar.

A més, proposem relacionar la presa de decisions amb l'inici de consum de tabac i facilitar-los informació sobre aquesta substància perquè disposen de més elements per a decidir amb criteri.

Els objectius que plantegem per a aquest curs són:

  • Analitzar els valors propis.
  • Analitzar la influència dels valors sobre les nostres accions.
  • Analitzar la xarxa personal de contactes.
  • Analitzar el procés de presa de decisions raonades.
  • Fomentar el sentit crític dels/les alumnes enfront de la pressió de grup.
  • Informar sobre el tabac, el procés de convertir-se en fumador, els efectes, la dependència…

Per a això, hem elaborat 4 activitats per a realitzar la primera pel tutor o la tutora, de caràcter introductori; dues més, per educadors/es del Pla Municipal sobre Drogodependències de l'Ajuntament d'Alacant; i l'última, que la farà també el tutor o la tutora, per a concloure i reforçar els missatges.

El PROGRAMA 12-16 ha sigut acreditat en 2020, durant 4 anys, per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, si bé el contingut d'aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de la UPCCA de l'Ajuntament d'Alacant i no reflecteix necessàriament l'opinió de la Generalitat.