Imagen relacionada

Equipaments - Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania - SAIC

Oficines tramitadores

SAIC Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
L' Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) s'emmarca dins del Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i oferix atenció presencial sobre el funcionament dels servicis municipals. Servicis oferits: Informació sobre el municipi i el seu Ajuntament: Agenda municipal: activitats que se celebren a la...
SAIC
Objectius Defendre els drets de la ciutadania. Supervisar el funcionament de l'Administració. Formular suggeriments de millora a l'Administració.