Imagen relacionada

Equipaments - Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania - SAIC

Oficines tramitadores

SAIC Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
L' Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) s'emmarca dins del Servici d'Atenció Integral a la Ciutadania (SAIC) i oferix atenció presencial amb cita prèvia sobre el funcionament dels servicis municipals. Servicis oferits: Informació sobre el municipi i el seu Ajuntament: Agenda municipal: activitats que...